Rätt lufttryck

Rätt lufttryck i sommardäcken

Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerheten, är mer ekonomisk och rullar lättare vilket också gynnar miljön. Glöm inte att kontrollera reservhjulet. Kontrollera om möjligt ditt lufttryck när däcken är kalla. Om däcken är varma, vilket de blir efter bara 3 km körning, så bör du lägga till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera sen gärna när däcken är kalla- då bör lufttrycket vara korrekt.

Övriga tips gällande sommardäck

  • Om däcktrycket är 30% eller ca 0,5 bar under rekommenderat tryck ökar risken för vattenplaning
    och däckens livsängd förkortas kartigt.
  • Töm inte luft ur ett varmt däck. Vänta till däcken är kalla och kontrollera trycket då.
  • Även om däcken är fyllda ned nitrogen (kvävgas) måste du kontrollera trycket regelbuntet.
  • Full last, släp och bogsering skapar extra påfrestning på dina däck. Justera då trycket till
    biltillverkarens rekommendation för ”full last”

Rätt lufttryck i vinterdäck
När det blir kallare sjunker lufttrycket i däcket. Om däcket har 2,0 bar vid inomhustemperatur så blir trycket 1,8 bar om det är nollgradigt. Om du fyller på luft inomhus på vintern så lägger du till 0,2 bar på fordonstillverkarens rekommendation.